Appartement 4, 9 & 14

het-dok-stadswerven-exterieur2
het-dok-stadswerven-exterieur
het-dok-stadswerven-exterieur3
het-dok-stadswerven-interieur